Sea snakes
Laticauda colubrina - Banded sea krait

Laticauda colubrina - Banded sea krait

Emydocephalus annulatus-Turtle headed sea snake

Emydocephalus annulatus-Turtle headed sea snake

Acrochordus granulatus - File snake

Acrochordus granulatus - File snake